Tùy biến trang đăng nhập của WordPress

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 03 tháng 12, 2010 | Comments

Khi phát triển một website với WordPress hẳn bạn đã từng muốn thay đổi giao diện trang đăng nhập trông khác đi so với mặc định. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn thay đổi logo, tên & link ở trong trang đăng nhập của mình.

Thay logo

Để thay logo cho trang đăng nhập, bạn thêm đoạn mã sau vào functions.php (bạn cần điều chỉnh lại đường dẫn ảnh của riêng mình)

function tuybien_dangnhap_logo() {
	$style = '<style type="text/css"> h1 a { background: transparent url(' . get_bloginfo('template_directory') . '/images/logo.png) no-repeat 0 0 !important; } </style>';
  echo $style;
}

add_action( 'login_head', 'tuybien_dangnhap_logo' );

Đổi tên

Chúng ta sẽ sử dụng tên blog trong phần tên của trang đăng nhập

function tuybien_dangnhap_headertitle() {
	$name = get_option('blogname');
	echo $name;
}
add_filter( 'login_headertitle', 'tuybien_dangnhap_headertitle' );

Tất nhiên là bạn có thể dùng bất cứ tên gì mình muốn bằng cách thay đoạn text vào biến $name

Đổi link

Mặc định link của trang đăng nhập sẽ dẫn tới wordpress.org, bạn có thể đổi link tới trang chủ website như sau

function tuybien_dangnhap_headerurl() {
	$url = bloginfo('url');
	echo $url;
}
add_filter( 'login_headerurl', 'tuybien_dangnhap_headerurl' );

Neo dịch lại từ wpengineer

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter