Menu 3D với jQuery và CSS3

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 25 tháng 10, 2012 | Comments

Makisu là một dạng menu 3D rất mới với hiệu ứng gập khá mượt mà. Makisu sử dụng các thuộc tính 3D của CSS3 và jQuery để tự động chuyển các dạng list (dd, li) thành dạng 3D gập. Việc này tương đương với bạn phải sử dụng trình duyệt mới, hỗ trợ 3D, rất may là ở những trình duyệt không hỗ trợ thì plugin sẽ hiển thị thành dạng list bình thường.

Plugin có các lựa chọn tùy biến như thời gian thực hiện hiệu ứng, mầu sắc, perspective (chưa rõ là cái gì, liên quan đến việc transform 3D).

Hướng dẫn sử dụng

Trước tiên là thêm jQuery và Makisu vào website:

<script src="jquery.1.8.0.js"> </script>
<script src="js/makisu.js"> </script> 

Bạn có thể sử dụng mã HTML dạng ul li, demo của site dùng dd như sau:

<dl class="list maki">
<dt>Sashimi</dt>
<dd><a href="#">Maguro</a></dd>
<dd><a href="#">Toro</a></dd>
<dd><a href="#">Ebi</a></dd>
<dd><a href="#">Saba</a></dd>
<dd><a href="#">Ika</a></dd>
<dd><a href="#">Tako</a></dd>
<dd><a href="#">Tomago</a></dd>
<dd><a href="#">Kani</a></dd>
<dd><a href="#">Katsuo</a></dd>
<dd><a href="#">Maguro</a></dd>
</dl>

Gọi Makisu lên hoạt động:

if ( $.fn.makisu.enabled ) {
 $( '.maki' ).makisu({
   selector: 'dd',
   overlap: 0.6,
   speed: 0.85
 });
$( '.maki' ).makisu('open'); // lệnh giúp mở menu, bạn có thể áp vào một nút. Các giá trị: open/close/toggle
}

Ở đây bạn sẽ thấy có 1 hàm kiểm tra xem đã có makisu hay chưa. Nếu chắc chắn là bạn đã thêm rồi thì có thể bỏ hàm kiểm tra này đi. Nếu bạn dùng ul, li thì phần selector sẽ là 'li'.

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter