Cách sử dụng jQuery 1.4 trong blog WordPress

Đăng bởi Neo vào 25 tháng 6, 2010 | Comments

jQuery 1.4 đã ra mắt được một thời gian, và cũng đã có nhiều plugin chỉ chạy với jQuery 1.4. Nhưng phiên bản WordPress 3.0 mới chỉ sử dụng jQuery 1.3.2. Áp dụng đoạn mã sau bạn sẽ thêm được jQuery 1.4 vào WordPress.

(Thêm vào file functions.php trong theme)

if( !is_admin()){
   wp_deregister_script('jquery');
   wp_register_script('jquery', ("http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"), false, '');
   wp_enqueue_script('jquery');
}

Bạn có thể thay đổi link tới file jQuery ở trên hosting của mình. Đoạn mã trên không áp dụng vào admin của WordPress vì trong phần admin sử dụng khá nhiều jQuery plugin cũ có thể bị xung đột với bản jQuery 1.4

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter