Thư viện javascript cho HTML5 Audio

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 7, 2011 | Comments

Bạn muốn khi di chuột qua một nút, hình ảnh trên website sẽ xuất hiện âm thanh? Điều mà trước đây chỉ có thể làm được với Flash nay bạn có thể làm với HTML5. Thậm chí là dễ dàng hơn với Buzz - một thư viện javascript nhỏ giúp bạn điều khiển thành phần audio trong HTML5 dễ hơn.

Vẽ canvas trong HTML5 với jCanvaScript

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 01 tháng 3, 2011 | Comments

jCanvaScript là một thư viện javascript giúp bạn vẽ canvas trong HTML5 nhanh hơn. Ví dụ, để vẽ hình chữ nhật bạn sẽ cần ít nhất 4 dòng mã javascript (link tham khảo), nhưng với jCanvaScript bạn chỉ cần dùng các hàm có sẵn như .rect(), .circle(), .image()

Vẽ Canvas trong HTML5 dễ dàng với Artisan

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 17 tháng 10, 2010 | Comments

Artisan JS là một thư viện JavaScript giúp bạn vẽ trên trình duyệt dễ hơn với HTML5 canvas. Thư viện Artisan đưa ra các hàm vẽ và tạo style cho đối tượng nhanh hơn.

Slideshow với HTML5 canvas và jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 18 tháng 9, 2010 | Comments

Phần tử canvas trong HTML5, giúp bạn dễ dàng tạo và thay đổi đồ họa trên website. Chúng ta có thể sử dụng canvas như mọi phần tử HTML khác, tức là có thể áp dụng các hiệu ứng của jQuery, kiểm tra các sự kiện, áp dụng vào trong layout...

canvasXpress - Thư viện đồ thị sử dụng html5 canvas

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 11 tháng 9, 2010 | Comments

canvasXpress là một thư viện đồ thị (javascript) miễn phí dựa trên thẻ <canvas> của html5.

Cơ bản về canvas trong HTML5

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 09 tháng 9, 2010 | Comments

<canvas> là một phần tử mới xuất hiện trong HTML5 và rất hữu ích trong việc vẽ đồ họa trên nền web. Nó lần đầu được giới thiệu bởi Apple, sau đó được ứng dụng nhiều vào trong trình duyệt Safari và bây giờ các trình duyệt phổ biến cũng đã hỗ trợ . Để canvas chạy được với IE ta cần thêm ExplorerCanvas

Kiến thức về HTML5 & CSS3

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 30 tháng 8, 2010 | Comments

Ngày 28/08/2010 mình có 1 buổi minicamp về HTML5 và CSS3. Sau khi nghiên cứu để làm slideshow thì mình phát hiện slideshow rất đầy đủ tại html5rocks. Đây là link slideshow bằng tiếng Việt (sử dụng HTML5 luôn, bạn cần phải có chrome, safari hoặc Firefox 4 để xem).