Sử dụng ảnh đại diện trong WordPress 3.0

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 16 tháng 7, 2010 | Comments

Ảnh đại diện được giới thiệu ở phiên bản wordpress 2.9 nhưng ở bản 3.0 đã có một số thay đổi. Để thực hiện bài hướng dẫn này bạn cần có hiểu biết cơ bản về chỉnh sửa theme wordpress và một chút php.

Dịch lại từ nenuno, người dịch: Neo (ntuts.com)

Chỉnh sửa trong phần quản trị

Bài hướng dẫn sử dụng giao diện mặc định của wordpress 3.0 và cài đặt phiên bản wordpress chưa qua sửa chữa.

Sử dụng ảnh đại diện trong WordPress 3.0

Nếu đã đăng nhập với tài khoản quản trị, ấn Edit ở một post nào đó và bạn sẽ thấy widget Featured image như hình dưới

Sử dụng ảnh đại diện trong WordPress 3.0

Đặt Featured image cho bài viết của mình như sau (hình ảnh sử dụng là logo của wordpress)

Sử dụng ảnh đại diện trong WordPress 3.0

Sau khi "Use as featured image" bạn sẽ thấy ảnh hiển thị ở featured image widget:

Sử dụng ảnh đại diện trong WordPress 3.0

Thay đổi cấu trúc theme

Mở file loop.php trong thư mục /wp-content/themes/twentyten, bắt đầu từ dùng 136:

<div class="entry-content">
	<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?>
	<?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-link">' . __( 'Pages:', 'twentyten' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->

Thêm đoạn code sẽ hiển thị Featured image như sau:

<div class="entry-content">
	// Hiển thị ảnh đại diện
<?php if   ( function_exists("has_post_thumbnail") &&   has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(array(200,160), array("class" => "alignleft post_thumbnail")); } ?>
	// Kết thúc hiển thị ảnh đại diện
	<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?>
	<?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-link">' . __( 'Pages:', 'twentyten' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->

Bạn có thể chỉnh sửa kích thước của ảnh đại diện tại array(200,160). Lưu file loop.php và xem trang web của mình, bạn sẽ thấy ảnh đại diện hiển thị trên các bài viết

ảnh đại diện hiển thị trên các bài viết

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter