Chữ thư pháp bóng nổi trong photoshop

Đăng bởi todao trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 7, 2010 | Comments

Một bài hướng dẫn về hiệu ứng chữ khá bắt mắt sử dụng hiệu ứng nổi 3D, font chữ Calligraphy và Layer Styles trong Photoshop

Hiệu ứng này rất đơn giản, hãy xem làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra các mẫu pattern và hiệu ứng ánh sáng (light effects) với chế độ hòa trộn (Blend Modes) trong Photoshop nhé.

Tự tạo lavalamp menu sử dụng CSS3 và jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 12 tháng 7, 2010 | Comments

Nếu bạn thường vào ntuts hẳn bạn đã viết tới jquery lavalamp menu mà ntuts đang sử dụng (phiên bản sử dụng mootools có tên Fancy menu). Sau bài viết này bạn có thể tạo hiệu ứng tương tự sử dụng CSS3 và jQuery.

Bo tròn ảnh với CSS3 và jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 05 tháng 7, 2010 | Comments

Một vấn đề với thuộc tính border-radius là Firefox không hiển thị đúng khung tròn ở trên ảnh. Có một cách là sử dụng thẻ span bao quanh thẻ img và sử dụng thuộc tính background-image.

CSS3 Animation #1: Transition

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 02 tháng 7, 2010 | Comments

Các hiệu ứng chuyển động trong CSS3 đều từ 2 thuộc tính chính là Transition và Animation. Từ 2 thuộc tính này bạn có thể làm rất nhiều hiệu ứng mà không cần tới javascript. Ở phần này chúng ta sẽ nói về transition.

Viết plugin cho Wordpress

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 30 tháng 6, 2010 | Comments

Bạn đã từng dùng Wordpress và plugin của Wordpress? Có bao giờ bạn muốn viết một plugin cho Wordpress và không biết phải bắt đầu từ đâu? Tôi cũng mới thử nghiên cứu, và đây là hướng dẫn viết plugin cơ bản nhất cho Wordpress.

Tạo form liên hệ với Contactable

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 29 tháng 6, 2010 | Comments

Contactable là plugin của jQuery giúp bạn tạo được form liên hệ/ phản hồi đơn giản và tiện dụng hơn.

Menu với CSS3

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 28 tháng 6, 2010 | Comments

Với thuộc tính animation của CSS3 bạn có thể tạo nhiều hiệu ứng mà không cần tới javascript. Để làm theo bài hướng dẫn này bạn phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ CSS3 animation (Chrome, Safari hoặc Opera).

Custom Post Type trong Wordpress

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 27 tháng 6, 2010 | Comments

Một điểm rất hay ở Wordpress 3.0 là khả năng tạo được các post type riêng (việc mà trước đây phải làm vất vả hơn)