Đánh giá bài viết với jRating

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 1, 2011 | Comments

jRating - một plugin rất mềm dẻo của jQuery giúp bạn nhanh chóng tạo được hệ thống đánh giá dạng ajax.

Bạn có thể tùy chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, từ số lượng các ngôi sao tới việc từng ngôi sao đại diện cho số thập phân thế nào. Ngoài ra còn có các lựa chọn hiển thị ngôi sao nhỏ hay lớn hoặc bạn có thể thay thế file ảnh với file khác.

Bạn có thể sử dụng plugin với tất cả các ngôn ngữ php, .NET, java... (tất nhiên vì đây chỉ là phần frontend thôi), plugin được đi kèm file php để xử lý các đánh giá của người dùng.

Cách sử dụng

Để sử dụng, trước tiên bạn cần thêm file CSS, file jQuery 1.4 và jRating vào phần header:

<!-- jRating CSS -->
<link rel="stylesheet" href="jRating.jquery.css" type="text/css" />

<!-- jRating và file jQuery -->  
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="jRating.jquery.js"></script>

Thêm vào phần body của website:

<div class="jRating" data="12_1"></div> <!-- Giá trị trung bình là 12 và ID là 1 -->
<div class="jRating" data="8.5_2"></div> <!-- Giá trị trung bình là 8.5 và ID là 2 -->

Với jRating, thuộc tính data rất quan trọng, bạn phải thêm vào theo mẫu: 'mức trung bình'_'ID'

Cuối cùng là gọi plugin lên làm việc:

// Cách gọi đơn giản
$('.jRating').jRating();
// Cách gọi tùy biến lựa chọn
$('.jRating').jRating({
     step : false, // cho phép lựa chọn nửa ngôi sao
     length : 10, // hiển thị 10 ngôi sao
     type : 'small' // hiển thị ngôi sao nhỏ (mặc định là sao lớn)
   });

Bạn có thể xem thêm các lựa chọn khác ở trang chủ và trang demo của plugin

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter