Thể hiện đánh giá bài viết đơn giản với CSS

Đăng bởi tipsviet trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 11, 2010 | Comments

Ở các blog thường hiển thị đánh giá của người đọc về một bài viết nào đó, sự đánh giá này được hiển thị tượng trưng bằng các ngôi sao, các check box... Bài viết này hướng dẫn bạn cách tạo phần đánh giá đơn giản bằng CSS.

Một số ví dụ

Tối ưu CSS

Tối ưu CSS

Số lượng các ngôi sao bị lấp đầy thể hiện mức độ đánh giá của người đọc. Bạn có thể thấy trên ví dụ trên một số ngôi sao chỉ bị lấp 1/2 hoặc 1/4. Ta chỉ sử dụng 2 tấm ảnh sau: start-ratingfull-star-rating

Ý tưởng

Tạo ra 3 thẻ div, trong đó có 1 thẻ cha chứa 2 thẻ con, thẻ cha này sẽ được đặt thuộc tính position:relative, 2 thẻ con còn lại được đặt position:absolute và background là 2 ảnh trên, điều chỉnh sao cho 2 thẻ con này nằm đè lên nhau, cuối cùng chỉ cần thay đổi thuộc tính width của thẻ con nằm trên mang background là ảnh ngôi sao lấp đầy.

Mã CSS

.classification {
 position: relative;
 width: 91px;
 height: 17px;
}
.classification .cover {
 position: absolute;
 background: transparent url(img/stars.png) top left no-repeat;
 top: 0px;
 left: 0px;
 width: 91px;
 height: 17px;
 z-index: 101;
}
.classification .progress {
 position: absolute;
 background: transparent url(img/stars_full.png) top left no-repeat;
 top: 0px;
 left: 0px;
 height: 17px;
 z-index: 102;
}

Mã HTML

<div class="classification">
 <div class="cover"></div>
 <div class="progress" style="width: 27%;"></div>
</div>

Bạn hãy thay đổi giá trị của thuộc tính width=27% sao cho phù hợp, và chạy để xem kết quả.

( Tham khảo từ joseairosa.com)

Bạn có thích bài viết này?

tipsviet

17 tuổi, yêu thích design, hiện đang cố gắng trao dồi kiến thức.

Trang chủ - Twitter