Viết WordPress theme cho điện thoại sử dụng jQuery Mobile

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 18 tháng 11, 2010 | Comments

jQuery Mobile được ra mắt từ tháng trước. Framework này hỗ trợ rất tốt cho việc tạo phiên bản riêng cho trình duyệt di động. Đây là bài hướng dẫn viết theme di động cho WordPress.

Thứ tự sử dụng template file trong theme của WordPress 3

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 26 tháng 10, 2010 | Comments

Nếu bạn đã từng làm (hoặc nghiên cứu) theme cho WordPress hẳn bạn đã biết tới thứ tự của template file mà WordPress sử dụng. Ví dụ để thể hiện một bài blog bạn có thể để mã ngay trong index.php hoặc tạo riêng single.php, cao hơn nữa, để hiển thì bài blog ở các post type khác nhau, bạn có thể đặt tên file theo kiểu single-{pos-type}.php. Vậy làm sao để biết cách đặt tên file? Dưới đây là danh sách thứ tự và cách đặt tên trong WordPress 3 theme

Tổng hợp theme Wordpress miễn phí của năm 2009

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 17 tháng 12, 2009 | Comments

Tiếp theo seri hay nhất 2009 là tổng hợp 24 theme Wordpress miễn phí. Năm 2009 có rất nhiều theme miễn phí, dưới đây chỉ là những theme tôi thấy nổi bật hơn. Nếu bạn có các gợi ý, hãy gửi qua phần bình luận của bài viết.