Thứ tự sử dụng template file trong theme của WordPress 3

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 26 tháng 10, 2010 | Comments

Nếu bạn đã từng làm (hoặc nghiên cứu) theme cho WordPress hẳn bạn đã biết tới thứ tự của template file mà WordPress sử dụng. Ví dụ để thể hiện một bài blog bạn có thể để mã ngay trong index.php hoặc tạo riêng single.php, cao hơn nữa, để hiển thì bài blog ở các post type khác nhau, bạn có thể đặt tên file theo kiểu single-{pos-type}.php. Vậy làm sao để biết cách đặt tên file? Dưới đây là danh sách thứ tự và cách đặt tên trong WordPress 3 theme

 • 404
  1. 404.php
  2. index.php
 • Search
  1. search.php
  2. index.php
 • Home
  1. home.php
  2. index.php
 • Single
  1. single-{post-type}.php - Nếu post_type là videos, WordPress sẽ tìm single-videos.php.
  2. single.php
  3. index.php
 • Page
  1. custom_template.php - Bạn có thể xem thêm Custom template tại đây
  2. page-{slug}.php - Nếu page slug là recent-news, thì WordPress sẽ tìm page-recent-news.php
  3. page-{id}.php - Nếu page có id là 6, thì WordPress sẽ tìm page-6.php
  4. page.php
  5. index.php
 • Archive
  1. archive.php
  2. index.php
 • Category
  1. category-{slug}.php - Nếu category là ntuts, thì WordPress sẽ tìm category-ntuts.php
  2. category-{id}.php - Nếu category có id là 6, thì WordPress sẽ tìm tagcategory6.php
  3. category.php
  4. archive.php
  5. index.php
 • Tags
  1. tag-{slug}.php - Nếu tag slug là ntuts, thì WordPress sẽ tìm tag-ntuts.php
  2. tag-{id}.php - Nếu tag slug có id là 6, thì WordPress sẽ tìm tag-6.php
  3. tag.php
  4. archive.php
  5. index.php
 • Taxonomies
  1. taxonomy-{tax}-{term}.php - Nếu taxonomy là ntuts, và slug là design thì WordPress sẽ tìm taxonomy-ntuts-design.php
  2. taxonomy-{tax}.php - Hoặc bạn chỉ cần đặt tên taxonomy-ntuts.php
  3. taxonomy.php
  4. archive.php
  5. index.php
 • Author
  1. author-{nicename}.php - Nếu tên tác giả là Neo, WordPress sẽ tìm author-neo.php
  2. author-{id}.php - Nếu tác giả có id là 6, WordPress sẽ tìm author-6.php
  3. author.php
  4. archive.php
  5. index.php
 • Attachment
  1. mime.php
  2. type.php
  3. mime_type.php
  4. attachment.php
  5. single.php
  6. index.php
 • Date
  1. date.php
  2. archive.php
  3. index.php

Với danh sách này trong tay bạn không còn khó khăn khi xác định file template nào mà WordPress sử dụng trong từng trường hợp nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang chủ wordpress hoặc digwp

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter