Tổng hợp theme Wordpress miễn phí của năm 2009

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 17 tháng 12, 2009 | Comments

Tiếp theo seri hay nhất 2009 là tổng hợp 24 theme Wordpress miễn phí. Năm 2009 có rất nhiều theme miễn phí, dưới đây chỉ là những theme tôi thấy nổi bật hơn. Nếu bạn có các gợi ý, hãy gửi qua phần bình luận của bài viết.

Magazeen (demo)

Magazeen free wordpress theme

Gallery (demo)

Gallery free wordpress theme

Folio Elements (demo)

Folio Elements free wordpress theme

Compositio (demo)

Compositio free wordpress theme

Imprezz (demo)

Imprezz free wordpress theme

Bueno (demo)

buen free wordpress themeo

Irresistible (demo)

irresistible free wordpress theme

FREEmium (demo)

FREEmium free wordpress theme

Vintage (demo)

Vintage free wordpress theme

Selecta (demo)

Selecta free wordpress theme

LiveTwit (demo)

LiveTwit free wordpress theme

Foodiary (demo)

foodiary free wordpress theme

Spexel

Spexel free wordpress theme

Glassical (demo)

Glassical free wordpress theme

Creative by Nature (demo)

Creative by Nature free wordpress theme

Work-a-holic (demo)

Work-a-holic free wordpress theme

Portfolio WPESP (demo)

Portfolio WPESP free wordpress theme

Livien (demo)

Livien free wordpress theme

Channel (demo)

Channel free wordpress theme

Corporate Life (demo)

Corporate Life free wordpress theme

Jungle Land (demo)

Jungle Land free wordpress theme

Furvious (demo)

Furvious free wordpress theme

Dimaggio (demo)

dimaggio free wordpress theme

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter