Tạo Accordion đơn giản với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 28 tháng 10, 2010 | Comments

Bài hướng dẫn tạo accordion đơn giản với jQuery sẽ giúp bạn hiểu hơn cách chọn lựa phần tử như .next(), :not() của jQuery.

Mã HTML và CSS

Chúng ta bắt đầu accordion với mã HTML như sau:

<div id="accordiondemo">
 <h3>Tiêu đề accordion</h3>
 <div class="accordion">nội dung bên trong accordion</div>
 <h3>Tiêu đề accordion</h3>
 <div class="accordion">nội dung bên trong accordion</div>
 <h3>Tiêu đề accordion</h3>
 <div class="accordion">nội dung bên trong accordion</div>
</div>

Mã CSS chỉ có tác dụng khi di chuột vào thẻ h3 sẽ hiển thị dạng bàn tay và trang trí:

#accordiondemo h3 {
	cursor: pointer;
 border: 1px solid #ccc;
 background: #EFEFEF;
 padding: 4px 8px;
}

Mã javascript

// Ẩn tất cả .accordion trừ accordion đầu tiên
$("#accordiondemo .accordion:not(:first)").hide();
// Áp dụng sự kiện click vào thẻ h3
$("#accordiondemo h3").click(function(){
	// chọn .accordion (do phần tử đi đi ngay sau phần tử h3 nên ta dùng .next())
 $accordion = $(this).next();
 // Kiểm tra nếu đang ẩn thì sẽ hiện và ẩn các phần tử khác
 // Nếu đang hiện thì click vào h3 sẽ ẩn
 if ($accordion.is(':hidden') === true) {
  $("#accordiondemo .accordion").slideUp();
  $accordion.slideDown();
 } else {
  $accordion.slideUp();
 }
});

Bạn có thể xem thêm lựa chọn .not() của jQuery (khác với :not)

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter