CSS3 Animation #1: Transition

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 02 tháng 7, 2010 | Comments

Các hiệu ứng chuyển động trong CSS3 đều từ 2 thuộc tính chính là Transition và Animation. Từ 2 thuộc tính này bạn có thể làm rất nhiều hiệu ứng mà không cần tới javascript. Ở phần này chúng ta sẽ nói về transition.

Photo Gallery sử dụng jQuery, PHP & CSS3

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 29 tháng 6, 2010 | Comments

Codrops, một website về thiết kế và phát triển web (khá nhiều về jQuery), chia sẻ mã nguồn photo stack gallery rất đẹp. Không những thế, bạn còn được hướng dẫn cách để phát triển một trang photo gallery như vậy.

Menu với CSS3

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 28 tháng 6, 2010 | Comments

Với thuộc tính animation của CSS3 bạn có thể tạo nhiều hiệu ứng mà không cần tới javascript. Để làm theo bài hướng dẫn này bạn phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ CSS3 animation (Chrome, Safari hoặc Opera).

CSS3 cơ bản (phần 2)

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 24 tháng 6, 2010 | Comments

Ở phần này là các kiến thức về: multiple background, selector (các pseudo-classes mới), font và thay đổi kích thước (resize) phần từ

CSS3 cơ bản

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 6, 2010 | Comments

Chuẩn bị cho những bài hướng dẫn CSS3 và HTML5 cho nTuts, tôi xin dịch lại bài The Basics of CSS3 từ webdesignerwall. Qua bài viết bạn sẽ biết được một số thuộc tính mới: text-shadow, box-shadow, và border-radius. Đây là các thuộc tính sẽ được sử dụng rất nhiều ở CSS3.

Tạo menu trượt với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 6, 2010 | Comments

Bài hướng dẫn tạo menu trượt với jQuery. Menu sẽ xuất hiện khi có một nút checkbox bất kỳ được chọn. Bạn có thể kéo menu tới bất kỳ vị trí nào bạn muốn