CSS3 cơ bản

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 6, 2010 | Comments

Chuẩn bị cho những bài hướng dẫn CSS3 và HTML5 cho nTuts, tôi xin dịch lại bài The Basics of CSS3 từ webdesignerwall. Qua bài viết bạn sẽ biết được một số thuộc tính mới: text-shadow, box-shadow, và border-radius. Đây là các thuộc tính sẽ được sử dụng rất nhiều ở CSS3.

RGBA

3 giá trị đầu tiên xác định giá trị màu và giá trị cuối cùng là độ trong suốt

css3 RGBA

RGBA có thể đưa vào bất kỳ thuộc tính nào như màu chữ, màu viền, màu nền, màu đổ bóng...

css3 RGBA

Text shadow

Text shadow - đổ bóng chữ - được xác định theo thứ tự: trục x, trục y, độ mờ và màu của bóng

css3 text shadow

Đặt các giá trị âm cho trục x để chuyển bóng về bên trái. Tương tự với giá trị âm cho trục y để chuyển bóng lên phía trên. Và tất nhiên, bạn có thể sử dụng RGBA cho màu sắc

ví dụ css3 text shadow

Bạn cũng có thể đặt một danh sách đổ bóng chữ (cách nhau bởi dấu phẩy). Ví dụ dưới đây sử dụng hai lần đổ bóng để tạo hiệu ứng đẹp hơn (1px ở vị trí trên cùng màu đen và 1px ở dưới màu trắng)

text-shadow: 0 1px 0 #fff, 0 -1px 0 #000;

ví dụ css3 text shadow

Border Radius

Cách viết tắt cho bo viền border tương tự như padding và margin (ở đây tôi coi như các bạn đã biết các thuộc tính cơ bản của CSS 2.1, nếu chưa rõ bạn có thể xem tất cả thuộc tính cơ bản tại w3schools). Để bo viền ở các trình duyệt dùng webkit bạn thêm -webkit- vào trước, và với firefox (không dùng webkit) bạn thêm -moz- vào trước

css3 border radius

Bạn có thể đặt các giá trị khác nhau cho các góc khác nhau. Tất nhiên là nên nhớ vụ -webkit và -moz.

css3 border radius corner

Box shadow

Cấu trúc đổ bóng tương tự với text-shadow: trục x, trục y, độ mờ và màu

css3 box shadow

Tất nhiên là bạn cũng có thể áp dụng nhiều box-shadow vào một box. Ví dụ:

-moz-box-shadow:
-2px -2px 0 #fff,
2px 2px 0 #bb9595,
2px 4px 15px rgba(0, 0, 0, .3);

css3 box shadow

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter