Tổng hợp các thiết kế và template cho website sắp ra mắt

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 09 tháng 3, 2010 | Comments

Tổng hợp các thiết kế và template "coming soon page" miễn phí dành cho các các trang web đang xây dựng hoặc sửa chữa.

Templates "Coming Soon" miễn phí

Site Under Construction

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem Demo Tải về

Trang đang xây dựng + Ajax Newsletter

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem Demo Tải về

Template "Coming Soon" cho WordPress

WP Blueprint

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Ready2Launch - WPTheme với thời gian đếm ngược

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

LaunchPad

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Custom Coming Soon Pages Plugin

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Changing Room

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Tempskin

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

UnderCon

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Coming Soon

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Xem demo Tải về

Ice Breaker

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Theme Details Xem demo Tải về

Các trang "Coming soon" sáng tạo

01. Watcher

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

02. Betterblogger

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

03. Uooo.tv

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

04. Mobithought

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

05. CreativeJoomlaDesign

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

06. Medialoot

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

07. Chkchkboom

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

08. ChocolatePool

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

09. Silverbackapp

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

10. Safeb4sorry

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

11. Favmovie

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

12. Smart-pixel

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

13. Ddwebstudios

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

14. Coachingdeco

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

15. InstantPSD

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

16. Anipals

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

17. Potatomice

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

18. Wearefokus

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

19. Lillystable

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

20. Mealnation

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

21. Irava

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

22. Mogulista

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

23. Designsvn

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

24. Recallcast

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

25. Birdboxx

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

26. Foundationsix

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

27. Fontdeck

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

28. Hellohumanicons

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

29. Fivesecondprojects

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

30. Sprocketapp

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

31. Bluebirdapp

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

32. Gigdom

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

33. Designatr

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

34. Remindness

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

35. Humanbinary

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

36. Pepsay

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

37. Chartvote

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

38. Lukesbeard

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

39. Notanotherbrittany

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

40. Inewsman

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

41. Nunocarvalho

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

42. Holeycoww

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

43. Inhousegrind

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

44. Zombiecorp

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

45. Heeled

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

46. Mynitelife

Tổng hợp các thiết kế và template cho website site sắp ra mắt

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter