Tùy biến thanh scroll với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 18 tháng 8, 2010 | Comments

Malihu, admin website manos.malihu.gr giới thiệu tới các bạn đoạn mã jQuery giúp tùy biến thanh scrollbar của trình duyệt. Bạn có thể tạo thanh scrollbar của riêng mình và vẫn có thể hỗ trợ cuộn chuột.