Font chữ dự phòng với Modernizr.js

Đăng bởi clvin trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 7, 2011 | Comments

Mặc dù CSS3 @font-face được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt chính (IE, Firefox, Chrome, và Safari), nhưng không phải tất cả, ngoài ra nếu có vấn đề khi sử dụng font chữ tùy chỉnh từ Google(vd: Google bị chặn ở Trung Quốc, hoặc bị hack...). Khi đó, font chữ tuỳ chỉnh của bạn có thể phá vỡ bố trí giao diện hoặc cho ra kết quả không mong muốn. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích các vấn đề phổ biến với cách sử dụng phông chữ tùy chỉnh, chọn các font chữ dự phòng phù hợp an toàn với web, và làm thế nào để tạo ra một phong cách font dự phòng hoàn hảo với Modernizr.