Cách thức hoạt động của Flexbox

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 04 tháng 2, 2017 | Comments

Bài gốc: How Flexbox works — explained with big, colorful, animated gifs, mình xem thấy tác giả minh họa khá dễ hiểu nên dịch lại.