16 bài hướng dẫn viết game Flash

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 07 tháng 1, 2010 | Comments

Hẳn bạn đã biết tới và đã từng chơi game flash. Nếu bạn muốn học cách để viết game flash thì 16 bài hướng dẫn dưới đây là những bài cơ bản nhất giúp bạn bắt đầu.

Flash Gallery miễn phí hỗ trợ tự động tạo thumbnail

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 24 tháng 8, 2008 | Comments

Flash Gallery là một ứng dụng album ảnh bằng flash miễn phí với chức năng tự động tạo thumbnail (ảnh thu nhỏ) và tự động lấy ảnh từ Flickr về.

Flash Gallery tự động quét tất cả các file trong folder mà bạn quy định, sau đó tạo thumbnail và sử dụng tên file để làm tiêu đề