Thiết kế icon download với photoshop

Đăng bởi iBOMPRO trong mục Hướng dẫn vào 10 tháng 4, 2010 | Comments

Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo 1 icon download, bạn có thể dễ dàng tùy biến nó thành các icon khác tùy mục đích sử dụng. Chúc các bạn thành công!

Bước 1

Tạo 1 file mới với kích thước tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn, có thể bạn cần 1 button lớn thì hãy tạo size lớn, còn ở đây tôi làm với kích thước
200x200px. Màu nền là #303030.

Tạo 1 layer mới. Dùng công cụ Ellipse Tool (U) và tạo 1 hình tròn nằm giữa nền, giá trị màu #bcbcbc, đổi tên layer này là vong1.

Bước 2

Nhân đôi layer vong1 lên và đổi tên nó thành vong2, nhấn Ctrl+T và thu nhỏ vòng tròn bên trên lại 1 tý, vì 2 vòng tròn cùng màu nên ta khó thấy, tôi load vùng chọn để các bạn dễ thấy hơn:

Nhân đôi layer vong2 và đổi tên nó thành vong3. Như vậy bạn sẽ có 4 layer theo thứ tự từ trên xuống là vong3, vong2,
vong1 và background.

Check vào con mắt trước layer vong3 để tạm thời ẩn nó đi.

Ta qua bước kế tiếp.

Bước 3

> Nhấp chọn layer vong2, giữ Ctrl và nhấp chuột vào layer này để load vùng chọn. Vào menu Select > Modify > Expand
và thiết lập giá trị Expand bằng 3px.

> Nhấp chọn layer vong1 và nhấn Delete.

Bạn được như hình:

Bước 4

Áp dụng Layer Style cho vong1:

Áp dụng Layer Style cho vong2:
Bật lại con mắt trước layer vong3, áp dụng Layer Style:

Blend Mode cho layer vong3Hard Light, bạn đc như hình:

Bước 5

Nhân đôi layer vong2 và đổi tên nó thành vong4.
Kéo layer vong4 này nằm trên tất cả các layer.

Nhấn Ctrl+T để thu nhỏ nó lại:

Bước 6

Nhân đôi layer vong4 và đổi tên nó thành fill. Giữ Ctrl và nhấp chuột vào layer fill để load vùng chọn và fill nó giá
trị màu #446fce.

Thay đổi Layer Style của layer fill:
Bạn có kết quả:

Bước 7

Nhân đôi layer fill và đổi tên nó thành phanquang. Thay đổi Layer Style của layer phanquang:


Giảm giá trị fill của layer phanquang xuống 0%, bạn đc như hình:

Bước 8

1. Tạo 1 layer mới nằm trên cùng và đặt tên nó là vungsang. Dùng Brush mềm kích thước phù hợp và tạo 1 vùng sáng cho button.

2. Blend Mode cho layer vungsang là Soft Light:

Bước 9

Tạo 1 layer mới nằm trên cùng và đặt tên nó là muiten.

Dùng công cụ Custom Shape Tool (U), chọn hình mũi tên và tạo 2 mũi tên như hình:

Áp dụng Layer Style cho layer mũi tên này:


Bạn đc kết quả:

Bước 10

Công việc của chúng ta đã đi đến bước cuối cùng. bạn dùng công cụ Pen Tool (P) và tạo 1 vùng màu trắng tương tự hình:

Giữ Ctrl và nhấp chuột vào layer phanquang để load vùng chọn. Nhấn Ctrl+Shift+I để đảo nược vùng chọn. Nhấp chọn layer vùng màu
trắng và nhấn Delete:

Giảm Opacity của nó xuống còn 25% và dùng tẩy để tẩy nhẹ viền, bạn được kết quả:

Kết quả

DOWNLOAD PSD

iBom pro làm lại từ Psdtuts.com

Bạn có thích bài viết này?

iBOMPRO

Bờm - Designer từ Đà Nẵng. Là chủ của website http://ibompro.com, website chuyên về hướng dẫn photoshop bằng tiếng Việt.

Trang chủ