Personal information

About

Bờm - Designer từ Đà Nẵng. Là chủ của website http://ibompro.com, website chuyên về hướng dẫn photoshop bằng tiếng Việt.

Home page
http://ibompro.com/blog/

History

Member for
11 years 36 weeks