Giao diện đầu tiên của các website lớn

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 06 tháng 7, 2010 | Comments

Quay trở lại quá khứ và xem giao diện của Google, Apple, BBC... lần đầu ra mắt như thế nào

1. Google.com (bắt đầu từ 1996)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

2. Yahoo.com (bắt đầu từ 1994)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

3. Facebook.com (bắt đầu từ 2004 với tên thefacebook)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

4. Twitter.com (bắt đầu từ 2006)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

5. Myspace.com (bắt đầu từ 2003)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

6. Youtube.com (bắt đầu từ 2005)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

7. Wikipedia.org (bắt đầu từ 2001)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

8.Msn.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

9. Blogger.com (bắt đầu từ 1999)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

10. Flickr.com (bắt đầu từ 2004)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

11. Amazon.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

12. Whitehouse.gov (bắt đầu từ 1994)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

13. Craigslist.org (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

14. Nytimes.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

15. News.bbc.co.uk (bắt đầu từ 1997)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

16. Dell.com (bắt đầu từ 1996)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

17. Apple.com (bắt đầu từ 1987)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

Hình chụp trang web từ năm 1996

18. Linkhay.com (bắt đầu từ 2008)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter