27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 23 tháng 1, 2010 | Comments

Thiết kế một trang web trải qua rất nhiều công đoạn. Phần 3 của "27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop" sẽ giúp bạn nắm kỹ hơn quy trình thiết kế web cũng như cập nhật được xu hướng thiết kế hiện đại.

01. How to Create a Grunge Web Design Using Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

02. Create a clean psd layout using Complete Designer Set from ArtBox7.com

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

03. Design a simple, modern web template

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

04. How To Create a Clean and Colorful Web Layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

05. Create a Watercolor-Themed Website Design with Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

06. Create A Stylish Portfolio Layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

07. Create a Grungy, Translucent Web Portfolio Design

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

08. Design an Online Template Shop Layout Using Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

09. Design a Minimal and Modern Portfolio Layout with Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

10. 1st Photoshop Web Design Professional Layout Tutorial

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

11. Create a company/business web layout using Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

12. Design an impressive web hosting layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

13. How to Design a Band Website Layout in Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

14. Design an Attractive One-Page Portfolio Using Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

 

15. How to Elevate Your Website Design Process and Results

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

16. How to Make a Green & Sleek Web Layout in Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

17. Design a colorful theme for wordpress

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

18. Create a Web Layout with 3D Elements using Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

19. Create a Clean and Effective Product Layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

20. Create a Professional Portfolio Design in 17 Easy Steps

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

21. Create a photorealistic web layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

22. Design A Clean And Fresh Company Website In Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

23. Chocolate Pro WordPress Style Layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

24. Create a web 2.0 business layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

25. Design a creative unusual layout

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

26. How to Create a Sleek and Textured Web Layout in Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

27. Create a Stylish Business Layout in Photoshop

27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop phần 3

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter