Zend Server - Thỏa mái sáng tạo cùng Drupal

Đăng bởi hunginf trong mục Hướng dẫn vào 02 tháng 2, 2012 | Comments

Với những ai đã từng phát triển website trên localhost thì công cụ webserver là không thể thiếu. Hiện tại có rất nhiều phần mềm hỗ trợ khác nhau, ví dụ như : XAMP , WAMPP , APPSERV , VertrigoServ... Nhưng khi chạy Drupal, các Webserver này sẽ cho ta một tốc độ không được nhanh cho lắm (dù cấu hình máy khá cao). Chỉ bằng một thao tác Clear Cache chúng ta cũng tốn một lượng thời gian không hề nhỏ cho lắm.