Các phím tắt của Windows 7

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 26 tháng 10, 2009 | Comments

Theo đúng kế hoạch, ngày 22/10/2009, Microsoft công bố sản phẩm Windows 7 đã có mặt trên toàn cầu.