MarkUp - vẽ trên bất kỳ trang web nào

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 17 tháng 10, 2010 | Comments

Khi làm việc với khách hàng, hoặc cần nhận xét về một trang web nào đó, cách tốt nhất vẫn là sử dụng hình ảnh để làm mọi việc rõ ràng. MarkUp là một web application miễn phí giúp bạn có thể vẽ, nhận xét trên bất kỳ một trang web nào. MarkUp cũng giúp bạn lưu lại và chia sẻ kết quả công việc. (có một dịch vụ khác rất hay là notable)