Tooltip cho website với Tooltipsy

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 5, 2011 | Comments

Tooltipsy là plugin của jQuery giúp bạn dễ dàng tạo tooltips cho website của mình.

jQuery Sticky Tooltip

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 29 tháng 3, 2010 | Comments

Sticky Tooltip - plugin của jQuery giúp website chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn bằng cách sử dụng tooltip.