Tạo grid CSS tùy biến với SCSS

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 07 tháng 2, 2017 | Comments

Nhiều bạn dùng Bootstrap (hay CSS framework khác) để chia layout quen nhưng không thực sự hiểu rõ cách hoạt động của chúng. Và khi cần tùy biến hoặc thay đổi giá trị của grid thì gặp nhiều khó khăn.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo 1 grid tương tự như của bootstrap với cấu trúc container, row, col-xs-x => col-sm-x => col-md-x => col-lg-x (theo mobile first). Với x là giá trị column từ 1 đến số column cao nhất bạn đặt ví dụ 12.