55 bức ảnh vượt ngoài giới hạn

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 17 tháng 11, 2009 | Comments

Bộ sưu tập 55 bức ảnh vượt ngoài giới hạn (Out of bounds photo) thể hiện tính sáng tạo, trí tưởng tượng tuyệt vời của các nhà thiết kế.