Biểu tượng RSS đẹp

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 22 tháng 7, 2008 | Comments

RSS đã là thứ không thể thiếu với mọi website nước ngoài. Và các website Việt Nam cũng đang dần chú ý tới nó. Dưới đây là các mẫu biểu tượng RSS để bạn tham khảo (hoặc múc về site mình luôn)