Responsive Web Design - Từ khái niệm tới thực tế

Đăng bởi kuangthien trong mục Tổng hợp vào 19 tháng 2, 2012 | Comments

Thế giới Web mà chúng ta vốn biết xưa nay đang thay đổi. Trước đây, thợ tô màu web với thợ chọc sửa mã nguồn vốn chỉ cần quan tâm việc Web nó chạy trên màn hình máy tính như nào, nhúng được vài hiệu ứng flyout, dropdown cùng với Ajax là đã có thể bá đạo thiên hạ. Thì ngày nay, cùng với sự phát triển chóng mặt của nào những iPhone, Galaxy Note tới iPad hay Kindle Fire phổ cập tới mọi tầng lớp, anh em chúng ta lại có thêm việc để làm!