Điều gì giúp ai đó trở thành một Product manager giỏi tại Google?

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 17 tháng 7, 2011 | Comments

Tôi sẽ cung cấp một số kinh nghiệm làm việc tại Google với những người làm sản phẩm (Product Manager) giỏi nhất mà tôi từng biết. Tôi không phải là người làm sản phẩm, đây đều dựa trên những quan sát cá nhân của tôi:

Trả lời bởi Edward Ho, Kỹ sư tại Google. dịch lại bởi Phi Finishi - Product Manager tại PEACESOFT