leanModal - Plugin modalbox cực nhẹ

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 06 tháng 7, 2011 | Comments

leanModal là một plugin của jQuery giúp hiển thị modal box, chỉ nặng 780 bytes (minified). Plugin không sử dụng ảnh nền, rất tốt trong việc hiển thị mọi thứ dưới dạng modal box(trừ gallery ảnh, vì leanModal không được làm ra cho mục đích này).