Xây dựng website huy động vốn với Selfstarter

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 24 tháng 10, 2012 | Comments

Huy động vốn từ cộng đồng đang là một cách rất tuyệt vời để giúp phát triển dự án khởi nghiệp của bạn. Bạn hẳn đã biết đến hình thức này thông qua website Kickstarter.