CSS3 Gradient #2: radial-gradient

Đăng bởi tipsviet trong mục Hướng dẫn vào 13 tháng 9, 2010 | Comments

Phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về Linear Gradient, ở phần này tôi xin giới thiệu tiếp về 1 kiểu Gradient nữa mà CSS3 hỗ trợ, đó là Radial Gradient (dạng tròn).

CSS3 Gradient #1: linear-gradient

Đăng bởi tipsviet trong mục Hướng dẫn vào 11 tháng 9, 2010 | Comments

Hiệu ứng Gradient thường được dùng để tạo độ dốc cho ảnh, làm cho các màu sắc chuyển tiếp qua lại lẫn nhau một cách hài hòa.