16 bài hướng dẫn viết game Flash

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 07 tháng 1, 2010 | Comments

Hẳn bạn đã biết tới và đã từng chơi game flash. Nếu bạn muốn học cách để viết game flash thì 16 bài hướng dẫn dưới đây là những bài cơ bản nhất giúp bạn bắt đầu.