Kết hợp sử dụng json (AJAX) với jQuery và php

Đăng bởi phucvh trong mục Hướng dẫn vào 18 tháng 10, 2010 | Comments

Khi các bạn lập trình một website, AJAX trong jQuery đuợc sử dụng rất phổ biến và dữ liệu trả về trong 1 function ajax cũng có rất nhiều loại, có thể là dạng "html, text, script, xml, json", sau đây mình xin giới thiệu về cách sử dụng JSON và đa số các lập trình viên hiện nay đang dùng giúp cho việc parse dữ liệu dễ dàng và đẹp.