ImageLens - Zoom ảnh với "lens"

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 31 tháng 5, 2011 | Comments

Nếu bạn đang tìm mã javascript để làm hiệu ứng "zoom ảnh" thì imageLens là plugin bạn cần. Plugin cho phép bạn tùy biến kích thước của lens, màu sắc viền lens, chọn một ảnh khác để zoom (không cần load ảnh gốc ngay từ đầu).