Kiểm tra dữ liệu nhập trên form với Formly

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 17 tháng 5, 2011 | Comments

Formly đưa ra một cách dễ dàng để kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào form. Không những thế, formly còn có sẵn một số giao diện giúp hiển thị form đẹp hơn.