Mootools Lazyload

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 24 tháng 11, 2009 | Comments

Mootools Lazyload plugin, với các tính năng tương tự như jQuery Lazyload và cũng có cách sử dụng khá đơn giản.

Đầu tiên, bạn cần có thư viện Mootools (bản 1.2.3 hoặc cao hơn) và plugin lazyload

<script type="text/javascript" src="mootools.1.2.3.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="LazyLoad-1.0.js"></script> 

Sau khi thêm thư viện mootools và lazyload vào trang web, công việc còn lại khá đơn giản:

/* Cách sử dụng đơn giản */
var lazyloader = new LazyLoad();

/* Tùy biến */
var lazyloader = newLazyLoad({
	range: 120,
	image: 'logo.gif',
	resetDimensions: false,
	elements: 'img.lazyme'
});

Bạn có thể xem kỹ hơn các giá trị mặc định và giá trị tùy biến trên trang chủ của Mootools lazyload

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter