jQuery Image Gallery: Spacegallery

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 26 tháng 7, 2008 | Comments

Spacegallery là 1 gallery ảnh rất đơn giản nhưng khá đẹp được xây dựng với jQuery. Gallery sử dụng hiệu ứng grow - fade out