Tìm hiểu kỹ về thuộc tính background của CSS

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 22 tháng 12, 2009 | Comments

Thuộc tính background là một trong các thuộc tính khá phổ biến của CSS. Trong bài này, tôi muốn nói đến các tính chất riêng của background và sử dụng như thế nào cho đúng. (CSS2)

Tổng quát

5 tính chất chính của background mà bạn cần biết đó là:

  • background-color : Đặt thuộc tính màu nền
  • background-image : Dùng ảnh làm màu nền cho một element
  • background-position : Ví trí của ảnh
  • background-repeat : Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào...
  • background-attachment : Đặt chế đố ảnh nền scroll theo trang hoặc là ở vị trí cố định

Cách sử dụng đơn giản

background-color dùng khi bạn muốn đặt một màu solid cho một element, bạn có thể sử dụng theo 1 trong 4 cách sau:

background-color: #006600;
background-color: green;
background-color: rgb(0, 102, 0);
background-color:  transparent;

background-image bạn có thể dùng một ảnh bất kỳ trên internet hoặc cùng server để làm nền cho một element

background-image: url(http://vannyneo.com/themes/vannyneo3/images/logo.png);
background-image: url(../images/logo.png);

Nếu bạn dùng thẻ img thì người dùng có thể dễ dàng lưu lại file ảnh của bạn, nhưng nếu bạn không muốn họ lưu lại, bạn có thể dùng background-image để gây khó khăn cho người dùng.

background-position giúp bạn đặt chính xác vị trí ảnh so với thẻ HTML

background-position: left top; /* Đặt ảnh ở vị trí trên cùng bên trái */
background-position: 50px -10px; /* Đặt ảnh cách mép trái 50px và mép trên 10px */
background-position: 0% 50%; /* Căn ảnh theo % */
background-position: center center; /* Đặt ảnh ở chính giữa thẻ HTML */

background-repeat Tùy chỉnh ảnh nền có lặp hay không, lặp kiểu nào. Các giá trị chính của background-repeat:

background-repeat: repeat; /* Lặp theo 2 chiều ngang và dọc - Giá trị mặc định */
background-repeat: repeat-y; /* Chỉ lặp theo chiều dọc */
background-repeat: repeat-x; /* Chỉ lặp theo chiều ngang */
background-repeat: no-repeat; /* Không lặp */

background-attachment hẳn bạn ít thấy đoạn mã CSS này, chúng ta chỉ cần khai báo khi bạn muốn giữ nguyên ảnh nền khi di chuyển thanh cuộn (tham khảo twitter)

background-image: url(bg.gif);
background-repeat: repeat-x;
background-attachment: fixed;

Cách sử dụng ngắn

Sau khi đã rõ các tính chất của background, thay vì việc phải khai báo từng tính chất, bạn có thể khai báo thuộc tính background của một thẻ HTML như sau:

background: color image position attachment repeat;
background: #fff url(../images/bg.gif) left top scroll no-repeat;

Thông thường tôi sử dụng:

background: url(../images/bg.gif) #fff no-repeat left top;

Tất cả các trình duyệt đều hiểu được các cách sử dụng này

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter