Bỏ chức năng thay đổi kích thước textarea trong Drupal

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 27 tháng 4, 2011 | Comments

Drupal cho phép bạn thay đổi kích thước của textarea, khi chưa có CSS3 thì điều này rất tiện dụng. Đến khi phần lớn các trình duyệt đã hỗ trợ CSS3 và bạn có thể thay đổi kích thước của textarea mà không cần tới javascript thì có thể đây là một chức năng hơi thừa. Để loại bỏ chức năng này trong drupal, bạn có thể thêm vào file template.php (ở trong thư mục theme mà bạn sử dụng) hàm sau:

Drupal 6

<?php
 function yourthemename_textarea($element) {
  $element['#resizable'] = false;
  return theme_textarea($element); 
 }
?>

Drupal 7

Viết đè hàm theme('textarea')

function md_gallery_textarea($variables) {
 $element = $variables['element'];
 $element['#attributes']['name'] = $element['#name'];
 $element['#attributes']['id'] = $element['#id'];
 $element['#attributes']['cols'] = $element['#cols'];
 $element['#attributes']['rows'] = $element['#rows'];
 _form_set_class($element, array('form-textarea'));

 $wrapper_attributes = array(
  'class' => array('form-textarea-wrapper'),
 );

 if (!empty($element['#resizable'])) {
  $wrapper_attributes['class'][] = 'resizable';
 }

 $output = '<div' . drupal_attributes($wrapper_attributes) . '>';
 $output .= '<textarea' . drupal_attributes($element['#attributes']) . '>' . check_plain($element['#value']) . '</textarea>';
 $output .= '</div>';
 return $output;
}

Sau khi thêm hàm này, bạn cần phải xóa hết cache để xem kết quả.

Để xóa cache ở Drupal 6 bạn tìm đến đường link yourdomain.com/admin/settings/performance, và link cho Drupal 7 là yourdomain.com/admin/config/development/performance

Theo MegaDrupal

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter