Các biểu tượng (icon) miễn phí từ Icojoy

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 29 tháng 6, 2008 | Comments

Icojoy có rất nhiều bộ biểu tượng đẹp và miễn phí như bộ web development icon, pixel icon sets, rss icon sets & smiley icons.

Hình ảnh dưới là phần 4 của bộ web development icon. Click vào đây để xem toàn bộ icon.