27 bài hướng dẫn thiết kế web layout với photoshop

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 18 tháng 7, 2008 | Comments

Nếu bạn là người mới bước vào nghề thiết kế web, những bài hướng dẫn sẽ giúp bạn rất nhiền trong việc hiểu cơ bản về thiết kế web. Và đây là bộ sưu tập 27 bài hướng dẫn có lẽ sẽ giúp bạn khá nhiều. Một vài mẫu trong đó thực sự đẹp Big Grin