Floom - Slideshow đơn giản sử dụng mootools

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 02 tháng 11, 2009 | Comments

Floom, một plugin cho MooTools giúp bạn dễ dàng tạo slideshow ảnh cùng chú thích với hiệu ứng blind.

Google maps icons

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 27 tháng 10, 2009 | Comments

Bộ sự tập hơn 600 biểu tượng bạn có thể dùng cho bản đồ. Các biểu tượng có ý nghĩa và hoàn toàn miễn phí. Download google-maps-icons

Màn hình unlock của iPhone với XHTML-CSS-jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 13 tháng 2, 2009 | Comments

Marcofolio.net giới thiệu một bài hướng dẫn (có đủ mã nguồn) giúp bạn có thể tự tạo Màn hình unlock của iPhone với XHTML-CSS và hiệu ứng slide của jQuery.

Thư viện javascript tạo form có thể style

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 26 tháng 8, 2008 | Comments

Đã có đôi lúc bạn có ý tưởng thiết kế những form submit rất đẹp nhưng lại khó để đưa nó lên web, vì các form trên web còn bị phụ thuộc nhiều vào trình duyệt, hệ điều hành, và không phải tất cả đều có thể style. Nhưng với Custom Form Elements (CFE) bạn sẽ không còn bị bó hẹp nữa. CFE là một bộ thư viện javascript giúp bạn thay đổi cách thể hiện của các form.

Flash Gallery miễn phí hỗ trợ tự động tạo thumbnail

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 24 tháng 8, 2008 | Comments

Flash Gallery là một ứng dụng album ảnh bằng flash miễn phí với chức năng tự động tạo thumbnail (ảnh thu nhỏ) và tự động lấy ảnh từ Flickr về.

Flash Gallery tự động quét tất cả các file trong folder mà bạn quy định, sau đó tạo thumbnail và sử dụng tên file để làm tiêu đề

jQuery Image Gallery: Spacegallery

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 26 tháng 7, 2008 | Comments

Spacegallery là 1 gallery ảnh rất đơn giản nhưng khá đẹp được xây dựng với jQuery. Gallery sử dụng hiệu ứng grow - fade out

Các biểu tượng (icon) miễn phí từ Icojoy

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 29 tháng 6, 2008 | Comments

Icojoy có rất nhiều bộ biểu tượng đẹp và miễn phí như bộ web development icon, pixel icon sets, rss icon sets & smiley icons.

Hình ảnh dưới là phần 4 của bộ web development icon. Click vào đây để xem toàn bộ icon.