Tùy biến giao diện form với jQuery plugin: Uniform

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 09 tháng 2, 2010 | Comments

Uniform là plugin của jQuery plugin cho phép bạn tạo giao diện cho các form elements (checkbox, select menu, radio button & file upload input).

Uniform hoạt động bằng cách ẩn đi các form elements và thay bằng các thẻ HTML (span, div...).

Uniform rất dễ sử dụng cũng như dễ thay đổi giao diện (Uniform cung cấp cho bạn bộ theme kit để thay đổi theme nhanh chóng)

Trước tiên, bạn cần download jQueryCycle plugin. Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web:

Cách sử dụng

Trước tiên, bạn cần download jQueryUniform plugin. Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web:

<!-- Thư viện jQuery -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- Uniform plugin -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.uniform.js"></script>
<!-- Uniform stylesheet -->
<link rel="stylesheet" href="uniform.default.css" type="text/css" media="screen" charset="utf-8" />

Để sử dụng, bạn chỉ cần gọi plugin:

$(function() {
	$("select").uniform();
});

Bạn có thể xem thêm các cách sử dụng nâng cao trên trang chủ của Uniform plugin

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter