49 bài hướng dẫn photoshop hay nhất cho người mới bắt đầu

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 19 tháng 11, 2008 | Comments

Tổng hợp các bài hướng dẫn làm photoshop từ trang psdtut

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu và học Photoshop, hãy thử xem bài Các kiến thức cơ bản cho người mới học Photoshop trước nhé.

1. Manipulating a WW2 Fighter Aircraft

2. 6 Quick 'n Dirty Text Effects From Scratch

3. Make a Turn of the Century Vaudeville Poster

4. Miodern Art

5. Idiots Guide to Small Planets

6. 10 Step Lighting Effect

7. 3D Transform a Colorful Cube Design

8. Silhouettes and Gradients

9. Pencil It In

10. Dramatic Wrinkles

11. Craft a Vintage Fifties Letter

12. Text In Stitches

13. 3D Pixel Stretch Effects

14. How to Make Eyes Pop

15. Watercolor Effect

16. Create a Basic Vexel Image

17. Complex Repeating Patterns Part I

18. Christmas Tree

19. How to create a T-shirt from scratch tutorial

20. Retro Colors

21. Design a Glossy Download Icon

22. Wood Inlay Text

23. Add Visual texture in 3 Easy Steps

24. CD Burner

25. Smoke Type in Photoshop in 10 Easy Steps

26. Wicked Worn Vintage Poster

27. Design a Vista Styled Wallpaper

28. Vintage Photo Corners

29. Mysterious Lighting Effect Tutorial for Photoshop

30. Typography Wallpaper in Photoshop

31. The Out of Bounds Photoshop Effect

32. Faking miniature photographs with photoshop

33. Fashion Shot

34. Dramatic Text on Fire Effect in Photoshop

35. Creating Custom Patterns

36. Create the Glass Shelf Dock from Leopard OS in Photoshop

37. Really Cool Digital Make up in Photoshop in 10 min

38. Create a Wavy Blackberry Style Wallpaper Design

39. Vanity License Plate

40. Easily Create a Beautiful, Unique Website Header

41. Awesome digital bokeh effect in Photoshop

42. Orange Porsche. Fruit Skin

43. Wrinkled Photo

44. Frayed Denim Patch With Stitches

45. Enhance Graphics with Easy Depth of Field

46. Colorful Glowing Text

47. Mix Cool Retro Curves Into Your Photographs

48. Create an amazing Ad in Photoshop

49. Create an Awesome Music Poster

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter