Tạo slideshow đơn giản với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 14 tháng 12, 2009 | Comments

Bạn đã biết tới rất nhiều plugin của jQuery cho phép bạn tạo các slideshow với nhiều hiệu ứng đẹp, chuyên nghiệp. Cách sử dụng cũng dễ dàng, thậm chí không cần biết viết mã javascript. Nhưng nếu bạn muốn học cách viết một slideshow của riêng mình thì bài viết này dành cho bạn, bài hướng dẫn làm slideshow dạng đơn giản nhất với jQuery.

Bắt đầu với mã HTML và CSS

<div class="neoslideshow">
 <img src="demopic/simpleslideshow/1.jpg" width="500" height="260" />
 <img src="demopic/simpleslideshow/2.jpg" width="500" height="260" />
 <img src="demopic/simpleslideshow/3.jpg" width="500" height="260" />
 <img src="demopic/simpleslideshow/4.jpg" width="500" height="260" />
 <img src="demopic/simpleslideshow/5.jpg" width="500" height="260" />
</div>

Dùng CSS đặt tất cả các ảnh vào cùng một vị trí

.neoslideshow {position:relative; width:500px; height:260px;}
.neoslideshow img {position:absolute;left:0; top:0;}

Slideshow sử dụng hiệu ứng fadein và fadeout có sẵn trong jQuery. Trước hết, bạn cần ẩn tất cả các ảnh trừ ảnh đầu tiên (Bạn có thể xem lại bài 4: hướng dẫn chọn element nâng cao)

$('.neoslideshow img:gt(0)').hide();

Tiếp theo, đặt thời gian để chuyển ảnh (mỗi ảnh sẽ dừng lại 4 giây)

setInterval(function(){ },4000);

Bắt đầu với hiệu ứng chuyển ảnh: FadeOut ảnh đang hiện, fadeIn ảnh tiếp theo

$('.neoslideshow :first-child').fadeOut()
.next('img').fadeIn()

Tới đây thì có một vấn đề là mã javascript ở trên luôn luôn chọn ảnh đầu tiên trong slideshow để ẩn và chọn ảnh tiếp theo để hiện. Ta sẽ xử lý bằng cách chuyển ảnh đầu tiên (vừa bị ẩn đi) xuống vị trí cuối cùng sau khi chạy hiệu ứng

.appendTo('.neoslideshow')

Như vậy, mã sử dụng sẽ là:

$(function() {
	$('.neoslideshow img:gt(0)').hide();
	setInterval(function(){
   $('.neoslideshow :first-child').fadeOut()
     .next('img').fadeIn()
     .end().appendTo('.neoslideshow');}, 
   4000);
})

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter