Tạo form liên hệ với Contactable

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 29 tháng 6, 2010 | Comments

Contactable là plugin của jQuery giúp bạn tạo được form liên hệ/ phản hồi đơn giản và tiện dụng hơn.

Cách sử dụng

Thêm Contactable vào website rất đơn giản, với mã HTML bạn chỉ cần như sau:

<div id="contact">
</div>

Tiếp theo là thêm jQuery và plugin. Contactable yêu cầu plugin validate của jQuery (đi kèm trong file tải về).

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.validate.pack.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.contactable.min.js"></script>

Gọi Contactable ra sử dụng như sau:

$(function(){
 $('#contact').contactable({
  subject: 'A Feeback Message'
 });
});

Khi tải file về bạn chú ý thay đổi email của mình vào để hệ thống có thể gửi mail khi có người liên hệ (dòng 12 của file mail.php, thay /*RECIPIENTS EMAIL ADDRESS HERE*/ bằng địa chỉ email của bạn)

Nếu bạn dùng Wordpress thì bạn có thể tải plugin Contactable tại đây

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter